Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад относно еx-post оценката на програмата „Еразмус Мундус“ 2004–2008 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Report on the Ex-post Evaluation of the Erasmus Mundus Programme 2004-2008
Дата на документа: 22/12/2009
№ на документ: COM(2009) 695
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове