Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - СИТУАЦИЯ В РАЗЛИЧНИТЕ СЕКТОРИ, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА - 26-ТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО МОНИТОРИНГА ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВОТО НА ОБЩНОСТТА (2008 г.) - {COM(2009) 675 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - SITUATION IN THE DIFFERENT SECTORS Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION - 26th ANNUAL REPORT ON MONITORING THE APPLICATION OF COMMUNITY LAW (2008) - {COM(2009) 675 final}
Дата на документа: 15/12/2009
№ на документ: SEC(2009) 1684
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове