Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО ВЗЕТИТЕ И ОТПУСНАТИТЕ ЗАЕМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON BORROWING AND LENDING ACTIVITIES OF THE EUROPEAN UNION IN 2008
Дата на документа: 04/03/2010
№ на документ: COM(2010) 69
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове