Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Придружителен документ към Решението на Европейския парламент и на Съвета за предприемане на действие от страна на Европейския съюз за Знака за европейско наследство - {COM(2010) 76 окончателен}{SEC(2010) 197}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Union action for the European Heritage Label - {COM(2010) 76 final} {SEC(2010) 197}
Дата на документа: 09/03/2010
№ на документ: SEC(2010) 198
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове