Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ОПЕРАЦИИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ В РАМКИТЕ НА ВЪНШНИЯ МАНДАТ НА ЕИБ ПРЕЗ 2008 Г. - COM(2010)74 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND TO THE EUROPEAN PARLIAMENT ON OPERATIONS CARRIED OUT UNDER THE EIB EXTERNAL MANDATE IN 2008 - COM(2010)74 final
Дата на документа: 04/03/2010
№ на документ: SEC(2010) 186
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове