Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Инструмент за продоволствена помощ: Междинен доклад относно предприетите мерки, Придружаващ документа към Доклака на Комисията до Европейския парламент и Съвета - Междинен доклад относно предприетите мерки - {COM (2010) 81 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Food Facility: Interim report on Measures Taken Accompanying document to the Report from the Commission to the European Parliament and the Council - Food Facility: Interim report on measures taken - {COM (2010) 81 final}
Дата на документа: 12/03/2010
№ на документ: SEC(2010) 245
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове