Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Придружаващи мерки за сектора на бананите: подпомагане за устойчиво приспособяване на основните доставчици на банани от държавите от АКТБ към новите търговски реалности
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Banana Accompanying Measures: Supporting the Sustainable Adjustment of the Main ACP Banana-Exporting Countries to New Trade Realities
Дата на документа: 17/03/2010
№ на документ: COM(2010) 101
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове