Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № .../... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от […] година за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството.
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION (EU) No …/… OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of […]amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing instrument for development cooperation.
Дата на документа: 17/03/2010
№ на документ: COM(2010) 102
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове