Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 2 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ Раздел III — „Комисия“ Раздел VI — Европейски икономически и социален комитет Раздел VIІ — Комитет на регионите
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 2 TO THE GENERAL BUDGET 2010 STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission Section VI – European Economic and Social Committee Section VII - Committee of the Regions
Дата на документа: 19/03/2010
№ на документ: COM(2010) 108
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове