Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../…. НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКАТА СТАТИСТИКА ЗА ТУРИЗМА
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION (EU) No …/…. OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL CONCERNING EUROPEAN STATISTICS ON TOURISM
Дата на документа: 29/03/2010
№ на документ: COM(2010) 117
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове