Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Хуманитарна хранителна помощ - {COM(2010)126}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Humanitarian Food Assistance - {COM(2010)126}
Дата на документа: 31/03/2010
№ на документ: SEC(2010) 374
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Хуманитарна помощ
Kомисии
Връзки
Текстове