Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно обучението и обмена на служители, отговарящи за прилагането на взаимопомощта съгласно Директивата за услугите (2006/123/ЕО) - SEC(2010)395
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - On training and exchanges of officials in charge of the implementation of mutual assistance under the Services Directive (2006/123/EC) - SEC(2010)395
Дата на документа: 09/04/2010
№ на документ: COM(2010) 134
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове