Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ № …/2010/ЕС НА СЪВЕТА за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла - {COM(2010) 105 окончателен}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION No …/2010/EU authorising enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation - {COM(2010) 105 final}
Дата на документа: 30/03/2010
№ на документ: COM(2010) 104
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове