Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations and of rules on Information Society services
Дата на документа: 23/04/2010
№ на документ: COM(2010) 179
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове