Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета на първо четене относно приемането на изменено предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294 (6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the Council's position at first reading on the adoption of an amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on energy performance of buildings (recast)
Дата на документа: 15/04/2010
№ на документ: COM(2010) 165
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове