Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Обстоен преглед на Европейската политика за съседство - {SEC(2010) 513 окончателен}{SEC(2010) 514 окончателен}{SEC(2010) 515 окончателен}{SEC(2010) 516 окончателен}{SEC(2010) 517 окончателен}{SEC(2010) 518 окончателен}{SEC(2010) 519 окончателен}{SEC(2010) 520 окончателен}{SEC(2010) 521 окончателен}{SEC(2010) 522 окончателен}{SEC(2010) 523 окончателен}{SEC(2010) 524 окончателен}{SEC(2010) 525 окончателен}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Taking stock of the European Neighbourhood Policy - {SEC(2010) 513 final}{SEC(2010) 514 final}{SEC(2010) 515 final}{SEC(2010) 516 final}{SEC(2010) 517 final}{SEC(2010) 518 final}{SEC(2010) 519 final}{SEC(2010) 520 final}{SEC(2010) 521 final}{SEC(2010) 522 final}{SEC(2010) 523 final}{SEC(2010) 524 final}{SEC(2010) 525 final}
Дата на документа: 12/05/2010
№ на документ: COM(2010) 207
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове