Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южноафриканската република, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, amending the Agreement on Trade, Development and Cooperation
Дата на документа: 07/05/2010
№ на документ: COM(2010) 220
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове