Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подновяване на разрешението за продължаване на търговията с продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 (SYN-BTO11-1), за разрешаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на храни и хранителни съставки, съдържащи или състоящи се от царевица Bt11 (SYN-BTO11-1), и за отмяна на Решение 2004/657/ЕО на Комисията
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION renewing the authorisation for continued marketing of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize Bt11 (SYN-BTO11-1), authorising foods and food ingredients containing or consisting of field maize Bt11 (SYN-BTO11-1) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 and repealing Commission Decision 2004/657/EC
Дата на документа: 04/06/2010
№ на документ: COM(2010) 298
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове