Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за политиката на конкуренция за 2009 година - SEC(2010)666
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION on Competition Policy 2009 - COM(2010)282 final
Дата на документа: 03/06/2010
№ на документ: SEC(2010) 666
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове