Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 5 НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 5 TO THE GENERAL BUDGET 2010 GENERAL STATEMENT OF REVENUE
Дата на документа: 15/06/2010
№ на документ: COM(2010) 320
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове