Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на ЕС във връзка с приемането на решение на Съвместния съвет КАРИФОРУМ—EО, създаден със Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, за изменение на приложение IV към Споразумението с оглед включването на задълженията, поети от Бахамската общност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on a EU position concerning the adoption of the decision of the Joint CARIFORUM-EC Council of the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, amending Annex IV to the Agreement for the purpose of incorporating the commitments of the Commonwealth of the Bahamas
Дата на документа: 30/06/2010
№ на документ: COM(2010) 345
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове