Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци - SEC(2010) 1290 SEC(2010) 1289
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the management of spent fuel and radioactive waste - SEC(2010) 1290 SEC(2010) 1289
Дата на документа: 03/11/2010
№ на документ: COM(2010) 618
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове