Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Междинен преглед на прилагането на Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците (2009—2012 г.) - COM(2010) 630
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION on the Mid-Term Review of the implementation of the EU Drugs Action Plan (2009-2012) - COM(2010) 630
Дата на документа: 05/11/2010
№ на документ: SEC(2010) 1321
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове