Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 1 КЪМ ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 10 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. - ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — „Комисия“
Заглавие на английски: AMENDING LETTER N° 1 TO THE DRAFT AMENDING BUDGET N°10 TO THE GENERAL BUDGET 2010 - STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission
Дата на документа: 26/11/2010
№ на документ: COM(2010) 770
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове