Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа:
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Final evaluation of the European Refugee Fund for the period 2000-2004
Дата на документа: 01/12/2006
№ на документ: SEC(2006) 1636
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове