Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Обществено обсъждане на Зелена Книга относно гражданската инициатива, Придружаващ Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно гражданската инициатива - {COM(2010) 119 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Outcome of the public consultation on the Green Paper on a European Citizens' Initiative Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the citizens’ initiative - {COM(2010) 119 final}
Дата на документа: 31/03/2010
№ на документ: SEC(2010) 370
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове