Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към преработено Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - COM(2010) 618 SEC(2010) 1290
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the revised proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the Management of Spent Fuel and Radioactive Waste - IMPACT ASSESSMENT - COM(2010) 618 SEC(2010) 1290
Дата на документа: 03/11/2010
№ на документ: SEC(2010) 1289
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове