Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ НА ЕС НА ЧЕТВЪРТИЯ ФОРУМ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОМОЩТА, ПУСАН
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS PROPOSAL FOR THE EU COMMON POSITION FOR THE 4TH HIGH LEVEL FORUM ON AID EFFECTIVENESS, BUSAN
Дата на документа: 07/09/2011
№ на документ: COM(2011) 541
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове