Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ПЪРВИ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - {SEC(2011) 1046 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 1ST SITUATION REPORT ON EDUCATION AND TRAINING IN THE NUCLEAR ENERGY FIELD IN THE EUROPEAN UNION - {SEC(2011) 1046 final}
Дата на документа: 16/09/2011
№ на документ: COM(2011) 563
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове