Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ПЪРВИ ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - {COM(2011) 563 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - 1ST SITUATION REPORT ON EDUCATION AND TRAINING IN THE NUCLEAR ENERGY FIELD IN THE EUROPEAN UNION - {COM(2011) 563 final}
Дата на документа: 16/09/2011
№ на документ: SEC(2011) 1046
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове