Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2007/659/ЕО по отношение на срока на прилагането му, както и по отношение на годишната квота с намалена акцизна ставка
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2007/659/EC as regards its period of application and the annual quota benefiting from a reduced rate of excise duty
Дата на документа: 22/09/2011
№ на документ: COM(2011) 577
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове