Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за междинна оценка на инициативата за иновативни медицина - Доклад на първата междинна оценка на Съвместната технологична инициатива "Чисто небе" - Доклад на първата междинна оценка на "Горивни клетки и водород", Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Партньорство в областта на научните изследвания и иновациите - {COM(2011) 572 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Report on the first interim evaluation of the Innovative Medicine Initiative Joint Undertaking - Report on the first interim evaluation of the Clean Sky Joint Technology Initiative Joint Undertaking - Report on the first interim evaluation of the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Partnering in Research and Innovation - {COM(2011) 572 final}
Дата на документа: 21/09/2011
№ на документ: SEC(2011) 1072
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове