Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Следване на препоръките на доклада към Комисията относно Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Борба с измамите, 2009 г., придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Борба с измамите — Годишен доклад за 2010 г. - {COM(2011) 595 final}{SEC(2011) 1107 final}{SEC(2011) 1108 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Follow-up recommendations to the Commission report on the protection of the EU's financial interest – fight against fraud, 2009 Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL – Protection of the financial interests-fight against fraud-Annual report 2010 - {COM(2011) 595 final}{SEC(2011) 1107 final}{SEC(2011) 1108 final}
Дата на документа: 29/09/2011
№ на документ: SEC(2011) 1109
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове