Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документа към Предложението за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно обща система на данък върху финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО - {COM(2011) 594}{SEC(2011) 1102}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Council Directive on a common system of financial transaction tax and amending Directive 2008/7/EC - {COM(2011) 594}{SEC(2011) 1102}
Дата на документа: 28/09/2011
№ на документ: SEC(2011) 1103
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове