Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която ще заеме Европейският съюз в рамките на Комитета по търговията, създаден със Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния правилник на Комитета по търговията и изготвянето на списък с 15 лица, които да изпълняват функцията на арбитри
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Trade Committee set up by the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, as regards the adoption of the rules of procedures of the Trade Committee and the establishment of a list of 15 individuals to serve as arbitrators
Дата на документа: 28/09/2011
№ на документ: COM(2011) 592
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове