Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Директива 2003/109/ЕО относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of Directive 2003/109/EC concerning the status of third-country nationals who are long-term residents
Дата на документа: 28/09/2011
№ на документ: COM(2011) 585
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове