Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за държавните помощи - Доклад за държавните помощи, предоставени от държавите-членки - Актуализация есен 2011 г. - {SEC(2011) 1487 окончателeн}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - State Aid Scoreboard - Report on state aid granted by the EU Member States - Autumn 2011 Update - {SEC(2011) 1487 final}
Дата на документа: 01/12/2011
№ на документ: COM(2011) 848
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове