Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно сериозните трансгранични заплахи за здравето - {SEC(2011) 1519 окончателeн} {SEC(2011) 1520 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on serious cross-border threats to health - {SEC(2011) 1519 final}{SEC(2011) 1520 final}
Дата на документа: 08/12/2011
№ на документ: COM(2011) 866
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове