Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - преглед за 2011 г. относно регулиране на рамката за гражданска защита, Придружаващ документа към Решението на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза и за установяване на финансов инструмент за гражданска защита за периода 2014-2020 - {COM(2011) 934 final} {SEC(2011) 1630 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT - 2011 review of the Civil Protection regulatory framework Accompanying the document Decision of the European Parliament and the Council on a Union Civil Protection Mechanism and on establishing a Civil Protection Financial Instrument for the period 2014-2020 - {COM(2011) 934 final} {SEC(2011) 1630 final}
Дата на документа: 20/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1632
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Хуманитарна помощ
Kомисии
Връзки
Текстове