Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Стара оценка относно макро-финансово сътрудничество с Киргизката република, Придружаващ документа към Предложението за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република - {COM(2011) 925 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Ex-ante evaluation statement on EU macro-financial assistance to the Kyrgyz Republic Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL providing macro-financial assistance to the Kyrgyz Republic - {COM(2011) 925 final}
Дата на документа: 20/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1619
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове