Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR) - {SEC(2011) 1536 окончателeн} {SEC(2011) 1537 окончателeн}{SEC(2011) 1538 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Establishing the European Border Surveillance System (EUROSUR) - {SEC(2011) 1536 final} {SEC(2011) 1537 final}{SEC(2011) 1538 final}
Дата на документа: 12/12/2011
№ на документ: COM(2011) 873
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове