Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Последваща оценка на събитието „Европейски столици на културата“ за 2010 г. (Есен за областта Рур, Печ и Истанбул)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION Ex Post evaluation of the 2010 European Capitals of Culture (Essen for the Ruhr, Pecs, Istanbul)
Дата на документа: 20/12/2011
№ на документ: COM(2011) 921
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове