Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от Европейския съюз в рамките на Съвета на министрите АКТБ—ЕС, по отношение на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС - {SEC(2011) 1459}{SEC(2011) 1460}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted by the European Union within the ACP-EU Council of Ministers concerning the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020 of the ACP-EU Partnership Agreement - {SEC(2011) 1459}{SEC(2011) 1460}
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: COM(2011) 836
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове