Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга и обхващащо последващия регламент за изпълнение на Решението относно отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга - {COM(2011) 846 окончателeн}{SEC(2011) 1484 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document COUNCIL DECISION on relations between the European Union on the one hand, and Greenland and the Kingdom of Denmark on the other and covering the subsequent implementing regulation of the Decision on relations between the European Union on the one hand, and Greenland and the Kingdom of Denmark on the other - {COM(2011) 846 final}{SEC(2011) 1484 final}
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1485
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове