Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Функциониране на системата, Придружаваж документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА - Втори доклад за оценка на проекта „EU Pilot“ - {COM(2011) 930 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Functioning of the system Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION - Second Evaluation Report on EU Pilot - {COM(2011) 930 final}
Дата на документа: 21/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1626
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове