Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2011 ГОДИНА ОТНОСНО ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION ANNUAL REPORT 2011 ON RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN COMMISSION AND NATIONAL PARLIAMENTS
Дата на документа: 10/07/2012
№ на документ: COM(2012) 375
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове