Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ По-добра подкрепа на ЕС за развиващите се страни чрез мобилизиране на финансиране за развитие Препоръки, основани на доклада от 2012 г. за отчетността на ЕС по отношение на финансирането за развитие - {SWD(2012) 199 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Improving EU support to developing countries in mobilising Financing for Development. Recommendations based on the 2012 EU Accountability Report on Financing for Development - {SWD(2012) 199 final}
Дата на документа: 09/07/2012
№ на документ: COM(2012) 366
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове