Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - (SWD), Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД И УПРАВЛЕНИЕТО МУ ПРЕЗ 2011 Г. - {COM(2012) 399 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - (SWD) Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE GUARANTEE FUND AND ITS MANAGEMENT IN 2011 - {COM(2012) 399 final}
Дата на документа: 18/07/2012
№ на документ: SWD(2012) 217
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове