Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ПОДХОДЪТ НА ЕС КЪМ УСТОЙЧИВОСТТА КЪМ КРИЗИ: УРОЦИТЕ ОТ ПРОДОВОЛСТВЕНИТЕ КРИЗИ
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - THE EU APPROACH TO RESILIENCE: LEARNING FROM FOOD SECURITY CRISES
Дата на документа: 03/10/2012
№ на документ: COM(2012) 586
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове