Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно употребата на млечна киселина за намаляване на повърхностното микробиологично замърсяване на кланични трупове на животни от рода на едрия рогат добитък
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION concerning the use of lactic acid to reduce microbiological surface contamination on bovine carcases
Дата на документа: 03/10/2012
№ на документ: COM(2012) 578
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове